Ми полегшуємо Вашу працю
ISO 9001:2008
+38 (050) 084-24-01, +38 (097) 954-77-95
X
Request a Callback
Please submit the form and we will call you back.
  • Select Date

سرویس و خدمات بعد از فروش

سرویس و خدمات بعد از فروش

 سرویس و خدمات بعد از فروش

به موقع خدمات بعد از فروش دستگاه شیردوشی - ضامن بهره دهی دامپروری است.

 

تجربه نشان داد، که توقف موقت تجهیزات را در دامپروری رژیم یک خط تولید را خراب می شود، همه این تاثیر به فعالیت های فیزیولوژیکی حیوانات می دهد، این فعالیت های نادرست به نتیجه بهره دهی را کاهش می دهد. بنابر این یک از مسائل مهم است، دائمی نگهداری دستگاه شیردوشی در شرایط کار خوب می ماند.

دوشیدن شیر حیوانات – روند اسان نیست سیستم به ترتیب اپراتور – تجهیزات – حیوان. خط مکانیزه  سیستم نیاز های فیزیولوژیکی حیوانات را فراهم می کند: انگیزش رفلکس تولید شیر حیوانات؛ با کیفیت عالی دوشیدن شیر گاو ها با فواصل مرتب؛ مواظبت پستان و بدن حیوانات را از تاثیر مضر دستگاه می کند؛ دریافت شیر با کیفیت بالای. این نتایج را داشته باشید با شرایط تجهیزات در حال عملیاتی دایمی باشد، ضریب آمادگی حداقل 0.98 باشد، و وضعیت بهداشتی از تجهیزات نیاز استاندارد باشد. این را می توان به دست آورد تحت به موقع و با لازم اجرا کامل خدمات و سرویس و تعمیر دستگاه شیردوشی.

عملیات از خدمات بعد از فروش اجرا می کند بر اساس راهنمایی استفاده دستگاه شیردوشی، در این راهنمایی برای هر نوع کاری تجهیزات توضیح است، زمان اجرا سرویس  بعدی می نماید.  

همه عملیات روزانه و سرویس تناوبی دستگاه شیردوشی به جهت انجام وظایف اصلی ذیل: رژیم خلاء دائمی فراهم می کند؛ به موقع مشکلات را مشخص کردن و تعویض قطعات؛ خلوص را تجهیزات فراهم می کند؛ توانایی به کار واحد های اصلی فنی و قطعات.

مدت زمان انجام سرویس فنی وابسته به موجود یا عدم لوله شیر، طول لوله شیر؛ تعداد دستگاه شیردوشی، ظرف دریافت کننده شیر، رگلاتور شیر و پمپ های شیر.

عملیات اصلی سرویس فنی روزانه بازرسی حال دستگاه خلاء است، توانایی اونها را به کار فراهم می کند، و مرور تجهیزات برای تشخیص به موقع قطعات لاستیکی، که خراب شدند. سرویس فنی از چندتا دلیل مهم است. مثلا، فشار خلاء در زمان کار دستگاه شیردوشی باید 47±1 کیلو پاسکال می شود. تخلف از رژیم خلاء یعنی از سطحش کاهش شدن، سایش قطعات را پمپ خلاء رخ می دهد و افتادن دستگاه های شیردوشی در زمان دوشیدن شیر گاو، به این خاطر گرفتن به سیستم لوله شیر مواد افزودنی مکانیکی می شود. الودگی شیر از مواد مکانیکی کیفیتش  بسیار کاهش می کند. بنابر این دستگاه خلاء و سیستم خط خلاء باید همیشه قابل استفاده باشد. تعویض قطعات لاستیکی طبق برنامه هم مهم است. به خصوص این مهم است برای تعویض لاینر. معمولاً لاینر جدید قابلیت ارتجاع و سفتی بیشتر دارد، که انگیزش تولید شیر و ماساژ پستان را فراهم می کند. در مدت طول استفاده لاستیک متورم می شود،  و ترکیب آن را قابلیت ارتجاعی از دست می دهد.  حتی کوچکی تغییر شکل و کاهش قابلیت ارتجاع لاستیک، می تواند قابل ملاحظه  در سلامت حیوان تاثیر کند. با گذشت زمان بر روی سطح لاستیک ترک های میکروسکوپی به وجود می آیند. این ترک ها بر روی سطح داخل امکان می دهد به جمع شدن رسوبات، و اونها به نوبت خود، شرایط ایده آل ایجاد می کند برای رشد میکروارگانیسم های مضر. به علت این به موقع تعویض لاینر، شلنگ ها و قطعات دیگر، امکان می دهد برای استفاده از تجهیزات بیشتر و با کار خوبی خود باشد. به این خاطر به کار خوب و موثریت دستگاه شیردوشی اطمینان دارد.

بر طبق اسناد فنی لاینر باید شش ماه در میان از آغاز استفاده تعویض کند. اما  نمونه های از تجربه نشان دادند، که چهار بار در سال تعویض لاینر را بیشتر اثربخش باشد.  برخی از قطعات از دلیل کیفیت تولید خوب نبود، می تواند بعد از 120-60 ساعت کار شکسته می شود. به تازگی شرکت ها، که شیر را می خرند، در مورد خواسته های خود را به آلودگی باکتریایی محصولات  افزایش یافته است. از وجود تعداد زیادی از عوامل که در کیفیت شیر تاثیر کردند. دلیل اصلی آلودگی شیر از باکتری مواد افزودنی مکانیکی است، که در موقع دوشیدن شیر را به این شیر می آید ، و هم مهم است وضعیت بهداشتی از سیستم های شیردوشی و نگهداری شیر. بنابر این نیاز به پاک کردن مکانیکی و شستن لوله شیر می شود. این کار را که به تناوب سرویس فنی است، بر طبق ضوابط اسناد فنی، باید دو بار در سال انجام می کند. اما تجربه نشان می دهد بهتر که سرویس فنی بیشتر انجام می کند. باز کردن و شستن قطعات دیگر از دستگاه شیردوشی، که با شیر ارتباط دارد (دستگاه شیردوشی، ظرف دریافت کننده شیر، پمپ های شیر) هر ماه برگذار می شود. باز کردن و شستن اجزاء رگلاتور شیر – یک بار در هفته. همه این عملیات کیفیت شیر را افزایش می کند، و در نتیجه سود از فروش بیشتر داشته باشید.

در زمان انجام کارهای سرویس فنی: کنترل رژیم خلاء، بازرسی نفوذناپذیر اتصال لوله شیر و خط خلاء، نشانهای خلاء سنج، فرکانس ضربان و غیره – ابزار و دستگاه های مناسب استفاده می کند. این سرویس فنی حتماً باید متخصصان کارشناسی انجام می کند. از این دلیل برای استفاده خوب از  دستگاه شیردوشی در کارخانه براتسلاو چندتا تیم خدمات دارد. اهداف آنها تجهیزات را به شکل قابل استفاده نگهداری کند، از قطعات یدکی و محصولات فراهم می کند در طول عمر استفاده، با مزارع که قرارداد تعمیر و نگهداری را دارند.    

مطالعات نشان داده اند، که اگر می خواهید محصولات را با کیفیت بالا به دست بیاورید، باید به موقع و کیفی سرویس فنی دستگاه شیردوشی انجام می کند، یعنی: رعایت تناوب سرویس فنی و انجام کردن همه  عملیات سرویس فنی.